Pracovní úraz a Nemoc z povolání

Jste loajální a nyní jste se dostali do situace, kdy jste si zničili svoje zdraví u vašeho zaměstnavatele a ten se k vám otočil zády a nechce vám vyplatit, na co máte ze zákona nárok? Brání se pojišťovna vám vyplatit odškodné? Tak neváhejte a kontaktujte nás a my za vás vyřídíme vše, co je potřebné, poradíme vám s postupem a zajistíme vám, že dostanete zaplaceno vše, na co máte nárok.

Náhrada škody za pracovní úraz a nemoc z povolání je speciálně upravena v § 365 a násl. zákoníku práce.

Pracovní úraz nemusí prokazovat zaměstnanec.

Nároky ze škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, je zaměstnavatel v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá, povinen poskytnout náhradu za

· ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti

· ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

· bolest a ztížení společenského uplatnění

· účelně vynaložené náklady spojené s léčením

· věcnou škodu 

Zemře-li zaměstnanec následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, je zaměstnavatel povinen v rozsahu své odpovědnosti poskytnout

· náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jeho léčením

· náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem

· náhradu přiměřených nákladů na výživu pozůstalých

· jednorázové odškodné pozůstalých

· náhradu věcné škody

Nároky zaměstnance, případně pozůstalých, na náhradu škody za pracovní úraz nebo nemoc z povolání upravuje zákoník práce.  Tyto nároky jsou v podstatě obdobné jako obecné nároky na náhradu škody vyplývající z občanského zákoníku (např. odškodnění újmy vzniklé z lékařské péče) s tím, že mohou mít některá drobná specifika. 

Náhradu škody za pracovní úraz či nemoc z povolání je povinen poskytnout zaměstnavatel. Způsob a výši náhrady je zaměstnavatel povinen projednat s odborovou organizací a se zaměstnancem bez zbytečného odkladu po jejím uplatnění.

Zaměstnavatelé jsou povinni být pro případ vzniku pracovního úrazu a nemoci z povolání pojištěni. Někdy se stává, že pojišťovny odmítnou zaměstnavateli uhradit pojistné plnění s tím, že zpochybňují předmětný úraz jako pracovní. Zaměstnavatelé pak s odkazem na postoj pojišťovny odmítají vyplatit náhradu škody zaměstnancům. 

V takovém případě se však nedejte, pojišťovna není oprávněna posuzovat, zda-li úraz, jehož odškodnění zaměstnavatel uplatnil, byl či nebyl pracovní. Takové oprávnění má v první řadě výhradně zaměstnavatel a v druhé řadě soud.

 

Obraťte se na nás, máme bohaté zkušenosti

Stal se Vám pracovní úraz a nevíte si rady s náhradou škody? Postihla Vás nemoc z povolání a nejste si jisti, na co máte nárok? S naší pomocí se budete moci postavit mnohem silnějším institucím a jejich právníkům, kterým byste při individuálním postupu nemohli být rovnocennými protivníky. Obraťte se na naši společnost a dosáhněte za Váš pracovní úraz či nemoc z povolání odškodnění ve stoprocentní výši.