TDI - technický dozor investora

 

Klientům zajišťujeme nezávislou a nestrannou kontrolu v průběhu celého stavebního projektu, díky našim zkušenostem Vám ušetříme zbytečné náklady.

Kontrola a dohled nad prováděnými činnostmi

Kontrola kvality prováděných prací (rovinnost, správné složení materiálu)

Kontrola stavebních prací a prováděných technologií

Kontrola a připomínkování projektové dokumentace

Kontrola prostavěnosti díla z hlediska průběžné fakturace a odvedených prací

Kontrola průběhu předepsaných zkoušek

Kontrola bezpečnosti práce na staveništi a požární ochrany

Kontrola časového průběhu

Kontrola stavebních postupů v harmonogramu stavby

Kontrola finanční

Kontrola čerpání finančních prostředků a fakturace

Konzultace a poradenství

Stavební a jiné průzkumy

Inženýrská činnost vč. zajištění projektové dokumentace a povolení pro stavbu

Harmonogramy staveb

Konzultační a poradenská činnost ve stavebnictví

Zkoušení a ověřování staveb

Průkazní, kontrolní a přejímkové zkoušky

Zkoušení a kontrola materiálů při zjišťování shody s předepsanými požadavky

Nabízíme stavební dozor rodinných domů, stavební dozor průmyslových hal a objektů, stavební dozor developerských projektů.