SLUŽBY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY

12.03.2012 11:08

Od poloviny tohoto roku dojde k rozšíření naší činnosti o služby v oblasti požární ochrany, čímž zkompletujeme požadavek klientů na kompletní dodávku služeb v oblasti BOZP a PO